Läggningar · Marseille

Junos råd.

Livets hjul snurrar ibland så fort så man har svårt att hinna med det allra nödvändigaste. Ibland fastnar man i detta hjul länge, länge. Man hittar ingen väg ut. Det har varit så för mig i ett par år nu då all tid går åt till måsten och jag varit tvungen att lägga mig och mitt till sidan. Med måsten  menar jag inte här sådana där onödiga måsten, som att klippa gräs och rensa rabatter så man slipper skämmas för grannen, sån är jag absolut inte. Jag menar absolut nödvändiga måsten som är livsviktiga och som man inte kan strunta i. Ibland blir livet så, att man först måste tänka på absolut överlevnad och totalt strunta i varje s. k. guldkant.

Hur som, lever man så under en längre tid så kan man räkna med att man till slut når botten, brunnen sinar, källan är tom. Något måste fyllas på. Vi behöver inspiration, kreativitet, en stilla minut av lugn, helt enkelt, föda och näring, själslig spis. Så min fråga idag till korten är hur jag ska lösa det här? Hur ska jag hitta plats bland allt det livsviktiga och nödvändiga till att fylla min källa, öka nivån med livskraft i min brunn?

Så, vilket råd ger översteprästinnan/Juno mig?

Du kan antingen öka dina ansträngningar för att uppnå det du vill, eller ompröva dina mål och strama till bältet. Och så ger hon mig alla dessa svärd.


Juno har en stark krigisk aspekt och är mor till både Mars och Vulcanus och hennes namn är besläktat med ord för livskraft, vital energi och vital styrka. Ett annat namn hon bär är Regina som mitt övre jag brukar kalla sig själv över ouija-brädan.


Svärd är vassa, snabba, beslutsamma och ibland grymma. Här krävs fortia, kraft, all styrka jag har. Se klart och logiskt på situationen och inte låta mina känslor styra.

Med sex svärd, buskhuggare, machetes kan jag hugga fram mig en ny stig genom allt för igenväxta buskar och snår, göra vägen fri. Allt som är i vägen, bort, bort.

Med de två svärden kan jag dela upp arbetet så jag slipper göra allt ensam. Eller så får jag bara kraftfullt övertyga till samarbete.


Swiss 1JJ tarotleken har egentligen ingen översteprästinna eller påvinna utan gudinnan Juno med sin påfågel.

 

 

Advertisements
etteilla · Historia

Petit Etteilla – Och hur läser man dem?

 

Här kommer en snabb och förenklad översättning av den lilla vita boken som kommer med den lilla leken, Petit Etteilla. Det är en text Etteilla själv har skrivit och då han hade en förmåga att skriva omständigt så är det inte alltid lätt att hänga med, plus att han utelämnar en hel del. Men jag tror jag förstår huvuddragen i alla fall.

När det tomma kortet, som alltid har numret ett, inte kommer upp i första dragningen av 12 kort, betyder det att man är osäker, tveksam, vacklar i sitt beteende, handlingssätt eller i sina förehavanden och affärer. Om det är upp och nedvänt står det för ens respektive istället för en själv. Traditionellt en kvinna för en manlig frågare och en man för en kvinnlig. Men alltså en nära stående person som inte är en själv, någon som intresserar frågaren allra mest.

Om det upp- och nedvända tomma kortet dyker upp i första dragningen då kommer denna person vara mer uppmärksam på frågaren och det som för honom/henne är intressant.

Ta alla 33 kort i din hand, blanda så att korten blir både rättvända och omvända utan att titta på dem. När de är välblandade låt då den rådsökande kupera leken eller gör det själv om du läser till dig själv eller till någon som är frånvarande.

Dra sedan 12 kort, det ena efter det andra, och placera dem framför dig från höger till vänster vilket också är hållet du sedan läser korten. Höger till vänster. Lägg det 13e kortet och det 33e under raden med de 12 korten. Dessa kort är det som överraskar, det oväntade.

När du lagt upp korten så räknar du ihop kortnumren. Om det t ex skulle bli 172 så kommer allt som blir avslöjat och uppenbarat om det förflutna, nuet och framtiden handla om 172 dagar bakåt i tiden och 172 dagar framåt.

Tre av korten är inte numrerade, spader ess, hjärter ess och spader nio. Varför vet jag inte. Dessa kort är också de enda med planeter, Venus, Saturnus och Mars. Och varför det är så vet jag inte heller. Ännu. Jag har googlat, läst en massa korthistoria och läst forumtråd efter forumtråd, men ingen har kunnat ge en förklaring. Det enda jag hittade var den här artikeln skriven av Caitlin Matthews, “Just how long have women been from Venus and men from Mars? – On the origins of the Petit Lenormand cards.” Hon är en av de som kan Etteilla bäst, och kan inte hon ge en förklaring så kan nog ingen annan det heller i nuläget.

Längre än så här kommer inte Etteilla med sin förklaring hur man gör i den lilla boken som följer med korten, men däremot beskriver han en läggning och genom att följa den så kan man lista ut lite hur man ska gå till väga.

Först så har varje kort en speciell betydelse om det hamnar bredvid Signifikatorkortet/Etteilla-kortet, vilket man hittar efter bokstaven E som står på varje kort. Då man läser från höger till vänster så är det kortet strax till vänster om Etteilla som man läser tillsammans med signifikatorn.

Så, börja med att se om Etteilla-kortet/signifikatorn/konsultanten kommit upp, om det är rättvänt eller ej. Titta sen på kortet till vänster och tolka dem tillsammans. Exempel: Hjärter 9 ligger till vänster om E. “Frågaren upplever just nu förtvivlan.” Resten av korten berättar sen varför. Läs dem från höger till vänster, kort efter kort.

På varje kort står också en betydelse om fler än ett av samma valör kommer upp bland de tolv korten. Det räknas bara om de hamnat vända åt samma håll. Så kommer det upp tre sjuor bland de tolv, två rättvända och en omvänd så räknas det som två sjuor. Här finns det också två olika betydelser för om de är rättvända eller ej. Enligt exemplet i boken så är det kolumnen till höger man läser.

Det finns ännu en till sak man måste hålla reda på. Du hittar även ett nyckelord för de kortpar som bildar summan 31. Det står på varje kort (förutom de tre onumrerade) efter bokstaven R. T. ex. Spader 8 som har nummer 21 bildar tillsammans med kort 10, Hjärter Kung, numret 31, vilket får betydelsen missbruk.


Så efter man läst de 12 korten efter varandra så börjar man läsa i par. Först kollar man om paret bildar 31, sedan läser man ihop de två korten. Bildar paret 31 så använder man nyckelordet efter bokstaven R. i annat fall använder man de vanliga nyckelorden. I exemplet börjar Etteilla att para ihop de två yttersta korten i raden, 1 med 12, 2 med 11, 3 med 10 o. s. v. Men så plötsligt börjar numren inte stämma så man fattar inte alls. Men jag tror att numren blivit felskrivna och att man ska fortsätta att läsa inåt. Sen avslutar man med de två extra korten man drog efter de 12.

Man kan göra flera 12-kortsläggningar efter varandra tills man känner att man är nöjd med orakelsvaren 🙂

 

Läggningar · Marseille

Ett fall är ett fall, men..

Anglofil som jag är så följer jag dagligen valdebatten i Storbritannien och för cirka två veckor sedan prövade jag Marsielle-leken för att svara på frågan hur det kommer att gå för Tory.

Tornet talar för sig själv, det stora raset i opinionsmätningarna från en stor ledning till en jämn rysare. Tre mynt däremot ger hopp om en ökning, tillväxt. Kommer de att öka sin ledning igen? Om nu inte bägarpagen är Jeremy Corbyn, det nya hoppet i Abion, kanske det är hans siffror som ökar medans Tory faller ur djävulens hus. Fast det var förstås om Tory jag frågade. Jag drar nog ett par till kort i kväll.