Spålekar

Petit Etteilla – Klöver Knekt

Rättvänd: Brunhårig Pojke

Nr. 25 Ande, andlig
R. 6 Vila
E. Smicker

Upp och nervänd: Mörkblond Pojke

Nr. 25 Bror
R. 6 Vila
E. Smicker

Till vänster

4 Knektar, deprivation, fattigdom
3 Knektar, slöhet
2 Knektar, samhället

Till höger

4 Knektar, smittsam sjukdom
3 Knektar, tvist
2 Knektar, oro

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Klöver Dam

Rättvänd: Brunett

Nr. 24 Skvaller
R. 7 Oenighet
E. Orätt

Upp och nervänd: Kvinna med kastanjebrunt hår

Nr. 24 Fru
R. 7 Oenighet
E. Orätt

Till vänster

4 Damer, dåligt sällskap
3 Damer, girighet
2 Damer, arbetare, arbete

Till höger

4 Damer, stort rådslag
3 Damer, bedrägeri av kvinna
2 Damer, flickvän

Spålekar

Petit Etteilla – Spader Sju

Rättvänd: Hopp

Nr. 22 Styrka, kraft
R. 9 Tid
E. Rättegång

Upp och nervänd: Vänskap

Nr. 22 Obeslutsamhet
R. 9 Tid
E. Rättegång

Till vänster

4 Sjuor, dålig medborgare
3 Sjuor, glädje
2 Sjuor, prostituerad

Till höger

4 Sjuor, konspiration
3 Sjuor, svaghet
2 Sjuor, små nyheter

Spålekar

Petit Etteilla – Spader Åtta

Rättvänd: Sjukdom

Nr. 21 Försiktighet, aktsamhet, prydhet
R. 10 Missbruk
E. Celibat

Upp och nervänd: Kastanjblond Flicka

Nr. 21 Ambition
R. 10 Missbruk
E. Celibat

Till vänster

4 Åttor, fel
3 Åttor, spektakel
2 Åttor, korsning

Till höger

4 Åttor, omvänd
3 Åttor, förbindelse
2 Åttor, ny kunskap