Spålekar

Petit Etteilla – Klöver Knekt

Rättvänd: Brunhårig Pojke

Nr. 25 Ande, andlig
R. 6 Vila
E. Smicker

Upp och nervänd: Mörkblond Pojke

Nr. 25 Bror
R. 6 Vila
E. Smicker

Till vänster

4 Knektar, deprivation, fattigdom
3 Knektar, slöhet
2 Knektar, samhället

Till höger

4 Knektar, smittsam sjukdom
3 Knektar, tvist
2 Knektar, oro

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Klöver Dam

Rättvänd: Brunett

Nr. 24 Skvaller
R. 7 Oenighet
E. Orätt

Upp och nervänd: Kvinna med kastanjebrunt hår

Nr. 24 Fru
R. 7 Oenighet
E. Orätt

Till vänster

4 Damer, dåligt sällskap
3 Damer, girighet
2 Damer, arbetare, arbete

Till höger

4 Damer, stort rådslag
3 Damer, bedrägeri av kvinna
2 Damer, flickvän

Spålekar

Petit Etteilla – Klöver Kung

Rättvänd: Brunhårig Man

Nr. 23 Mindre, färre
R. 8 Tro
E. Fiendskap

Upp och nervänd: Mörkblond Man

Nr. 23 Make
R. 8 Tro
E. Fiendskap

Till vänster

4 Kungar, Snabbhet
3 Kungar, Handel
2 Kungar, Projekt

Till höger

4 Kungar, Ära
3 Kungar, Konsultation, samråd
2 Kungar, Lite råd

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Spader Ess

Rättvänd: Bagatell

Venus
E. Överge

Upp och nervänd: Njutning

Graviditet
E. Överge

Till vänster

4 Ess, vanära
3 Ess, utsvävningar, lössläppthet, liderlighet, tygellöshet
2 Ess, fiende

Till höger

4 Ess, lotteri
3 Ess, liten framgång
2 Ess, bedrägeri

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Spader Sju

Rättvänd: Hopp

Nr. 22 Styrka, kraft
R. 9 Tid
E. Rättegång

Upp och nervänd: Vänskap

Nr. 22 Obeslutsamhet
R. 9 Tid
E. Rättegång

Till vänster

4 Sjuor, dålig medborgare
3 Sjuor, glädje
2 Sjuor, prostituerad

Till höger

4 Sjuor, konspiration
3 Sjuor, svaghet
2 Sjuor, små nyheter

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Spader Åtta

Rättvänd: Sjukdom

Nr. 21 Försiktighet, aktsamhet, prydhet
R. 10 Missbruk
E. Celibat

Upp och nervänd: Kastanjblond Flicka

Nr. 21 Ambition
R. 10 Missbruk
E. Celibat

Till vänster

4 Åttor, fel
3 Åttor, spektakel
2 Åttor, korsning

Till höger

4 Åttor, omvänd
3 Åttor, förbindelse
2 Åttor, ny kunskap

Advertisements
Spålekar

Petit Etteilla – Spader Nio

Rättvänd: Präst

Sorg
E. Mänsklighet

Upp och nervänd: Sjukdom

Saturnus
E. Mänsklighet

Till vänster

4 Nior, slitage
3 Nior, vårdslöshet
2 Nior, vinst

Till höger

4 Nior, god medborgare
3 Nior, stor framgång
2 Nior, små pengar

Advertisements