Spålekar

Finngubbens spåkort.

32f9fb50-01ce-4f2c-8bb2-a4514d3d42b1_zpsx0jrilvl

I andra länder är det vanligt att spåkortlekar fått sitt namn från det resande folket, såsom Gypsy Fortune Telling Cards, Tzigane, Zigeuner Wahrsage-Karten o. s. v. Här hos oss så var det lappar och finnar som var de som ansågs vara kloka och trollkunniga, därav namnet på denna lek, Finngubbens spåkort.

Den här leken är från 30-talet och gissningsvis bygger den på en spådomsmetod som finns beskriven i det lilla häftet “Konsten att spå i kort – Efter en berömd Finngummas efterlämnade papper” från samma tid, Stjärnan på s. 49.

Texten på korten överrensstämmer precis med beskrivningen i häftet.

890776ee-bf2b-465b-ae9c-9cadd71a4a8a_zpsn3txeejq

9cda1d98-abaa-406b-8048-e25a487706da_zpse0jhxgxd

8255aa5e-3731-40fa-a8e2-0d53ff4d9ea1_zpsnpx2sztr

c1b939bd-44bd-48bc-a1c3-bfb5b955cea3_zps21x4iwx2

finngumma0

Advertisements