Kartomanti

Att spå i kort

Protected: RS – Läggning kring arbetet 2015-06-24

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Finngubbens spåkort.

32f9fb50-01ce-4f2c-8bb2-a4514d3d42b1_zpsx0jrilvl

I andra länder är det vanligt att spåkortlekar fått sitt namn från det resande folket, såsom Gypsy Fortune Telling Cards, Tzigane, Zigeuner Wahrsage-Karten o. s. v. Här hos oss så var det lappar och finnar som var de som ansågs vara kloka och trollkunniga, därav namnet på denna lek, Finngubbens spåkort.

Den här leken är från 30-talet och gissningsvis bygger den på en spådomsmetod som finns beskriven i det lilla häftet “Konsten att spå i kort – Efter en berömd Finngummas efterlämnade papper” från samma tid, Stjärnan på s. 49.

Texten på korten överrensstämmer precis med beskrivningen i häftet.

890776ee-bf2b-465b-ae9c-9cadd71a4a8a_zpsn3txeejq

9cda1d98-abaa-406b-8048-e25a487706da_zpse0jhxgxd

8255aa5e-3731-40fa-a8e2-0d53ff4d9ea1_zpsnpx2sztr

c1b939bd-44bd-48bc-a1c3-bfb5b955cea3_zps21x4iwx2

finngumma0

Svensk utgåva av Zigeuner – Wahrsagekarten

Jag hittade Piatnik-leken Zigeuner – Wahrsagekarten på tradera med en svensk beskrivning. Svårt att säga ålder men jag gissar senast 70-tal.  Spännande att veta att även den har getts ut i Sverige. Jag tänkte dela med mig av den svenska beskrivningen. Jag vet inte om den överrensstämmer med originalbeskrivningen då jag inte har den. Orden på korten finns på språken Tyska, Kroatiska, Engelska och Italienska så den svenska beskrivningen har även översatt dem i en lista.

IMG_20150219_0001

Kortprofeten

En spådomslek för salongerna, ur boken Mamsell Arfvidssons Spåbok – Avslöjad av Mamsell Arfvidsson och den italienske spåmannen TH. Tomponelli m. fl. först utgiven 1852

Denna kortprofet består av fyra tabeller, nämligen hjärter, ruter, klöver och spader. Den som är spelets ledare låter en av sällskapets medlemmar draga ett kort ur en fulltalig kortlek. Efter detta kort bestämmes nu, vilken av de fyra tabellerna skall slås upp. Är t. ex. detta kort i hjärter, så slås första tabellen upp, och är kortet i ruter, så begagnas andra tabellen o. s. v.  – Sedan drages av samma person ett annat kort, och av ledaren uppläses med hög röst det utlåtande som detsamma i tabellen angiver. Har t. ex. ledaren den första tabellen framför sig och spader åtta drages, så uppläses utslaget “Bannlys högmodet ur ditt hjärta!” – Därefter drages av samma person ett nytt kort och nu läses utslaget; t. ex. ruterfemma: “Du är mycket omtyckt.” Sålunda fortfar man till dess samma person utdragit 13 kort.

Därpå börjar en annan person att taga ut kort och man går till väga på samma sätt som med den första.

(Klicka på bilderna så de kommer upp i eget fönster!)

IMG_20140517_0002

 

IMG_20140517_0003

 

IMG_20140517_0004

 

IMG_20140517_0005

Min första läggning med mina Phantasie-kort.

Min första läggning med mina Phantasie-kort. Inte så lätt då jag för tillfället vet väldigt lite om korten så jag tänkte börja med en trekortsläggning.

20140502

“Ett åtagande eller ett löfte mellan mig och en ung man eller möjligen familjemedlem/släkting som ger utdelning i pengar eller något annat av värde.”

Jag har lite aningar om vad det kan röra sig om. Vi får se om ett par dagar 🙂

Det visade sig stämma riktigt bra!

En finngummas läggning

Vaska, kupera tre högar och vänd den första högen och läs de tre understa korten. Vänd den högen som ligger längst till höger och läs samman de fyra understa korten. Vänd sedan den mittersta högen och läs de två understa korten. Detta tillsammans bildar en berättelse om vad den kommande stora läggningen kommer att handla om.

finngumma1

(En nära och kär väninna som fäller svartsjuketårar över en väl ansedd ung man som har eller haft någon sorts hälsoproblem.)

Vänd korten med baksidan upp och lägg hög 3 under hög 1 och hög 2 under hög 3 och dela ut korten i fyra rader med åtta kort i varje rad, de fyra återstående korten ska lämnas osedda med baksidan upp.

finngumma2

Lägg de fyra osedda korten på Hjärter Kung, Hjärter Dam, Hjärter Ess och Spader Ess. Om någon av dessa kort hamnat i den osedda högen så väljer du Ruter Kung, Ruter Dam, Ruter Ess, Klöver Ess etc.

finngumma3

Vänd sedan de fyra korten och läs dem tillsammans med korten där de ligger.

finngumma4

(Väninnan har hamnat vid den unge mannen precis över kortet för hans hälsoproblem så min gissning är att de träffats genom detta. Väninnan har redan en man och man kan se att det finns mycket bråk och svartsjuka dem emellan, men man kan också se en ljusning på problemen.)

Lägg sedan de fyra korten längst bort i varje rad de hamnat.

Nu är det dags att läsa den stora läggningen och då ska man giva akt på var de nio grundkorten hamnat i spelet så att man kan hitta mer detaljer kring den första grundtolkningen.

finngumma5

(Här kan man se att tårarna torkar även om det länge känns tungt och korten siar om en kommande förlovning och längre resa. Väninnan lämnar sin man för den yngre.)

När man är klar med detta samlar man ihop korten, vaskar och gör om samma sak igen för att se om korten har mer att berätta.

Den här läggningen fungerar utmärkt med Lenormandkort. Pröva!

finngumma0

Trekortsläggning med min nya Dondorf-lek.

dondorf

Jag tillhör dem som tror att varje lek har sin egen personlighet, eller snarare är det så att många lekar är döda och stumma medans några få är fulla av liv. Så de flesta lekar hos mig blir liggandes i sin låda, oanvända. Så är det för mig.

Jag blev varm inombords när jag packade upp den här hundraåriga och väl använda Dondorf-leken, fläckad av både bläck och röd lack för en trekortsläggning och jag såg liljan och ankaret på var sida om kvinnan, på var sida om mig. Det betyder ett stort beskydd. Något säger mig att jag kommer att komma väl överens med den här leken.